Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

 Informuje:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Tarocistka Agiatis z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury , w Rybniku 44-200, tel.: 665 -747 – 597 , adres e-mail: wrozkaagiatis@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest możliwość wykonania usługi jakim jest wróżenie ( Wróżba, horoskop, rytuał, wystawienie FV)

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Usługi – Wróżby, W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w pełni zamówionej usługi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji Usługi lub wystawienia FV.